ระบบการผลิตใหม่จะช่วยให้เรายกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพของตัวรถได้มากขึ้นเพื่อเป็นรถเกี่ยว นวดข้าวรุ่นใหม่ที่จะพร้อมวางขายในอีก 2-3 ปีข้างหน้าโดยมีจุดเด่นตรงมีระบบโปรแกรมอัตโนมัติให้เลือกระบบ การผลิตใหม่จะช่วยให้เรายกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพของตัวรถได้มากขึ้นระบบการผลิตใหม่จะช่วยให้เรายกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพของตัวรถได้มากขึ้นเพื่อเป็นรถเกี่ยวนวดข้าวรุ่นใหม่ที่จะพร้อมวางขายในอีก 2-3 ปีข้างหน้า

จากจุดเด่นของบริษัทที่เน้นการสื่อสารกับลูกค้าเพื่อรับรู้ความต้องการอย่างแท้จริงและนำมาใช้วิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์เมื่อปี 2542 TAMCO ได้กลายเป็นผู้ผลิตรถเกี่ยวนวดข้าวรายแรกของไทยที่มีถังเก็บข้าวให้ลูกค้าในการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ยุคที่ 2 ซึ่งมาจากความต้องการของลูกค้าในประเทศมาเลเซียอันเป็นแนวคิดเช่นเดียวกับ ผลิตภัณฑ์รถเกี่ยวนวดข้าวที่มาจากยุโรป

ปัจจุบันนับเป็นช่วงเวลาสำคัญของ TAMCO ที่กำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่ 4 อันเป็นยุคที่ให้ความสำคัญในเรื่องลดการใช้ แรงงานคนเพื่อผลิตรถเกี่ยวนวดข้าวจึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้เครื่องจักรผลิตชิ้นงานหลักที่ไม่ต้องพึ่งพา แรงงานฝีมือในการเชื่อมโลหะเท่าในอดีต TAMCO ใช้เวลากว่า 6 ปีในการศึกษาก่อนตัดสินใจลงทุนซื้อเครื่องตัด เลเซอร์และเครื่องพับแบบพร้อมกับพัฒนาฝ่ายออกแบบให้สร้างสรรค์งานที่สามารถใช้เครื่องจักรดังกล่าวได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงช่วยให้สามารถผลิตชิ้นงานโลหะที่ซับซ้อนแต่ตรงวัตถุประสงค์ของการใช้งาน

วิวัฒนาการใหม่ในยุคใหม่ (Header 2)

ระบบการผลิตใหม่จะช่วยให้เรายกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพของตัวรถได้มากขึ้น เพื่อเป็นรถเกี่ยว นวดข้าวรุ่นใหม่ ที่จะพร้อมวางขายในอีก 2-3 ปีข้างหน้าโดยมีจุดเด่นตรงมีระบบโปรแกรมอัตโนมัติให้เลือก สามารถควบคุมการทำงานของรถได้ง่ายจึงช่วยลดการพึ่งพาแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะที่นับวันก็จะยิ่งหา ยากขึ้นทุกที นอกจากยังช่วยประหยัดน้ำมันมากขึ้น ซึ่งจะมีผลให้ประสิทธิภาพโดยรวมดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนๆ เฉลี่ย ถึง 10%

  • ชุดตู้นวดแบบสแตนเลส ระบบการผลิตใหม่จะช่วยให้เรายกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพ
  • หัวเกี่ยวข้าว ระบบการผลิตใหม่จะช่วยให้เรายกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพ

วิวัฒนาการใหม่ในยุคใหม่ (Header 3)

“ระบบการผลิตใหม่จะช่วยให้เรายกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพของตัวรถได้มากขึ้น เพื่อเป็นรถเกี่ยว นวดข้าวรุ่นใหม่ ที่จะพร้อมวางขายในอีก 2-3 ปีข้างหน้าโดยมีจุดเด่นตรงมีระบบโปรแกรมอัตโนมัติให้เลือก สามารถควบคุมการทำงานของรถได้ง่ายจึงช่วยลดการพึ่งพาแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะที่นับวันก็จะยิ่งหา ยากขึ้นทุกที นอกจากยังช่วยประหยัดน้ำมันมากขึ้น

วิวัฒนาการใหม่ในยุคใหม่ (Header 4)

“ระบบการผลิตใหม่จะช่วยให้เรายกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพของตัวรถได้มากขึ้น เพื่อเป็นรถเกี่ยว นวดข้าวรุ่นใหม่ ที่จะพร้อมวางขายในอีก 2-3 ปีข้างหน้าโดยมีจุดเด่นตรงมีระบบโปรแกรมอัตโนมัติให้เลือก สามารถควบคุมการทำงานของรถได้ง่ายจึงช่วยลดการพึ่งพาแรงงาน

วิวัฒนาการใหม่ในยุคใหม่ (Header 5)

“ระบบการผลิตใหม่จะช่วยให้เรายกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพของตัวรถได้มากขึ้น เพื่อเป็นรถเกี่ยว นวดข้าวรุ่นใหม่ ที่จะพร้อมวางขายในอีก 2-3 ปีข้างหน้าโดยมีจุดเด่นตรงมีระบบโปรแกรมอัตโนมัติให้เลือก สามารถควบคุมการทำงานของรถได้ง่ายจึงช่วยลดการพึ่งพาแรงงาน

วิวัฒนาการใหม่ในยุคใหม่ (Header 6)

“ระบบการผลิตใหม่จะช่วยให้เรายกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพของตัวรถได้มากขึ้น เพื่อเป็นรถเกี่ยว นวดข้าวรุ่นใหม่ ที่จะพร้อมวางขายในอีก 2-3 ปีข้างหน้าโดยมีจุดเด่นตรงมีระบบโปรแกรมอัตโนมัติให้เลือก สามารถควบคุมการทำงานของรถได้ง่ายจึงช่วยลดการพึ่งพาแรงงาน