ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

มาร่วมพัฒนาและเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวแทมโก้

พนักงานขายรถ/ขายอะไหล่

บริษัท แทมโก้ เกษตรพัฒนา จำกัด สาขาพังโคน

อัตรา: 2

พนักงานขายรถ/ขายอะไหล่

บริษัท แทมโก้ เกษตรพัฒนา จำกัด สาขาอุบลราชธานี

อัตรา: 2

พนักงานขายรถ/ขายอะไหล่

บริษัท แทมโก้ เกษตรพัฒนา จำกัด สาขาโชคชัย

อัตรา: 4

พนักงานขายรถ/ขายอะไหล่

บริษัท แทมโก้ เกษตรพัฒนา จำกัด สาขาบ้านไผ่

อัตรา: 4

พนักงานขายรถ/ขายอะไหล่

บริษัท แทมโก้ เกษตรพัฒนา จำกัด สาขาสุรินทร์

อัตรา: 4

พนักงานบัญชี

บริษัท แทมโก้ เกษตรพัฒนา จำกัด สาขาพังโคน

อัตรา: 2

พนักงานบัญชี

บริษัท แทมโก้ เกษตรพัฒนา จำกัด สาขาอุบลราชธานี

อัตรา: 2

พนักงานบัญชี

บริษัท แทมโก้ เกษตรพัฒนา จำกัด สาขาโชคชัย

อัตรา: 2

พนักงานบัญชี

บริษัท แทมโก้ เกษตรพัฒนา จำกัด สาขาบ้านไผ่

อัตรา: 2

พนักงานบัญชี

บริษัท แทมโก้ เกษตรพัฒนา จำกัด สาขาสุรินทร์

อัตรา: 4

ช่างซ่อมและพนักงานบริการหลังการขาย

บริษัท แทมโก้ เกษตรพัฒนา จำกัด สาขาพังโคน

อัตรา: 4

ช่างซ่อมและพนักงานบริการหลังการขาย

บริษัท แทมโก้ เกษตรพัฒนา จำกัด สาขาอุบลราชธานี

อัตรา: 4

ช่างซ่อมและพนักงานบริการหลังการขาย

บริษัท แทมโก้ เกษตรพัฒนา จำกัด สาขาโชคชัย

อัตรา: 10

ช่างซ่อมและพนักงานบริการหลังการขาย

บริษัท แทมโก้ เกษตรพัฒนา จำกัด สาขาบ้านไผ่

อัตรา: 10

ช่างซ่อมและพนักงานบริการหลังการขาย

บริษัท แทมโก้ เกษตรพัฒนา จำกัด สาขาสุรินทร์

อัตรา: 25

มาร่วมงานกับเรา

ท่านใดสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือส่งอีเมลพร้อมรายละเอียดการสมัครงานมาที่

hr@tamcocombines.com