ราคา -

ราคาเริ่มต้น

ราคาเริ่มต้น

ราคาเริ่มต้น

ราคาเริ่มต้น

หัวเกี่ยวข้าว -

ความกว้างใบมีด

ความกว้างใบมีด

ความกว้างใบมีด

ความกว้างใบมีด

ระบบนวด -

ชุดตู้นวดแบบสแตนเลส

ชุดตู้นวดแบบสแตนเลส

ชุดตู้นวดแบบสแตนเลส

ชุดตู้นวดแบบสแตนเลส

ระบบการปรับความเร็วลูกนวด

ระบบการปรับความเร็วลูกนวด

ระบบการปรับความเร็วลูกนวด

ระบบการปรับความเร็วลูกนวด

ระบบการควบคุมท่อส่งเมล็ดข้าว

ระบบการควบคุมท่อส่งเมล็ดข้าว

ระบบการควบคุมท่อส่งเมล็ดข้าว

ระบบการควบคุมท่อส่งเมล็ดข้าว

ท่อส่งข้าวยาวเป็นสแตนเลส

ท่อส่งข้าวยาวเป็นสแตนเลส

ท่อส่งข้าวยาวเป็นสแตนเลส

ท่อส่งข้าวยาวเป็นสแตนเลส

ระบบแทรค

ระบบแทรค

ระบบแทรค

ระบบแทรค

จำนวนข้อโซ่และใบแทรคแม็คโค

จำนวนข้อโซ่และใบแทรคแม็คโค

จำนวนข้อโซ่และใบแทรคแม็คโค

จำนวนข้อโซ่และใบแทรคแม็คโค

ล้อนำและริมเฟือง

ล้อนำและริมเฟือง

ล้อนำและริมเฟือง

ล้อนำและริมเฟือง

ระบบทำความสะอาด +
ถังบรรจุเมล็ดข้าวเป็นสแตนเลส +
ระบบขับเคลื่อน +
ขนาด สูง*กว้าง*ยาว +
น้ำหนัก +
ข้อมูลอื่นๆ +
ราคา -

ราคาเริ่มต้น

ราคาเริ่มต้น

หัวเกี่ยวข้าว -

ความกว้างใบมีด

ความกว้างใบมีด

ระบบนวด -

ชุดตู้นวดแบบสแตนเลส

ชุดตู้นวดแบบสแตนเลส

ระบบการปรับความเร็วลูกนวด

ระบบการปรับความเร็วลูกนวด

ระบบการควบคุมท่อส่งเมล็ดข้าว

ระบบการควบคุมท่อส่งเมล็ดข้าว

ท่อส่งข้าวยาวเป็นสแตนเลส

ท่อส่งข้าวยาวเป็นสแตนเลส

ระบบแทรค

ระบบแทรค

จำนวนข้อโซ่และใบแทรคแม็คโค

จำนวนข้อโซ่และใบแทรคแม็คโค

ล้อนำและริมเฟือง

ล้อนำและริมเฟือง

ระบบทำความสะอาด +
ถังบรรจุเมล็ดข้าวเป็นสแตนเลส +
ระบบขับเคลื่อน +
เครื่องยนต์ +
ขนาด สูง*กว้าง*ยาว +
น้ำหนัก +
ข้อมูลอื่นๆ +