แทมโก้ รู้สึกเป็นเกียรติ ที่ได้ส่งมอบรถรุ่นS7000 ALL NEW PRO ให้กับลูกค้ากลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพด ตำบลบ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ได้รับเกียรติจากท่านเกษตรอำเภอ ตัวแทนกรมการข้าวและนายกเทศบาลตำบลบ้านปิน เป็นตัวแทนตรวจรับมอบ คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว แทมโก้ ขอขอบพระคุณ

tamco-client

tamco-client

แทมโก้ รู้สึกเป็นเกียรติ ที่ได้ส่งมอบรถรุ่นS9000 ALL NEW PRO ให้กับลูกค้ากลุ่มแปลงใหญ่ข้าวตำบลห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ได้รับเกียรติจากท่านเกษตรอำเภอ และตัวแทนกรมการข้าว เป็นตัวแทนตรวจรับมอบ คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว แทมโก้ ขอบพระคุณ

tamco-client

tamco-client

แทมโก้ รู้สึกเป็นเกียรติ ที่ได้ส่งมอบรถรุ่นS7000 ALL NEW PRO ให้กับลูกค้ากลุ่มแปลงใหญ่ตำบลบุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอดอกคำใต้ ท่านเกษตรอำเภอ และตัวแทนกรมการข้าว เป็นตัวแทนตรวจรับมอบ คณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว แทมโก้ ของพระคุณ

tamco-client

tamco-client

แทมโก้ รู้สึกเป็นเกียรติ ที่ได้ส่งมอบรถเกี่ยวรุ่น S7000 ALL NEW PRO ให้กับกลุ่มนาแปลงใหญ่สหกรณ์การเกษตรสรรพยา จำกัด ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท คณะกรรมการตรวจรับรถเรียบร้อย

tamco-client

tamco-client