แทมโก้ รู้สึกเป็นเกียรติ ที่ได้ส่งมอบ รถเกี่ยวข้าวรุ่น S7000 ALL NEW PRO ให้คุณเถลิง ชิตนอก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

tamco-client    tamco-client

แทมโก้ รู้สึกเป็นเกียรติ ที่ได้ส่งมอบรถเกี่ยวแทมโก้ รุ่น S9000 ALL NEW PROให้กับลูกค้า คุณสนม เจริญยิ่ง ที่ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

tamco-client        tamco-client

แทมโก้ มีความยินดีที่ ได้ส่งมอบรถ S9000 ALL NEW PRO คุณทิว กะมะเรศ อ.โพธิ์ทะเล จ.พิจิตร

tamco-client